Polityka jakości

Aby stale dążyć do najwyższej jakości produktów, w dyskusję na temat zapewnienia jakości angażujemy wszystkie działy firmy – kierowników firm, konstruktorów-inżynierów, kierowników, pracowników produkcji, pracowników utrzymania ruchu i kontroli jakości, księgowość i administrację. To z powodzeniem zwiększa wydajność produkcji, zachowując wyłączny nacisk na poprawę jakości.

Naszym głównym celem jest ciągłe doskonalenie usług i rozwiązań. Rozumiemy naszych klientów i ich potrzeby, co motywuje nas do świadczenia usług jak najbardziej efektywnych i wysokiej jakości. Nasze doświadczenie jest naszym głównym atutem w oferowaniu naszym klientom pełnych gwarancji jakości, niezawodności i wykonania.Oprogramowanie Lennerts & Partner zapewnia wyższą wydajność produkcji i lepsze zarządzanie procesami.

Certyfikaty

Naszym głównym celem jest ciągłe doskonalenie usług i rozwiązań. Rozumiemy naszych klientów i ich potrzeby, co motywuje nas do świadczenia usług jak najbardziej efektywnych i wysokiej jakości. Nasze doświadczenie jest naszym głównym atutem w oferowaniu klientom pełnych gwarancji jakości, niezawodności i wykonania.

W celu doskonalenia przeprowadzamy regularne audyty, które pomagają utrzymać nasze zasady, procedury i procesy.

Kaunas Metal jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami:

Standard Kraj
EN 10080:2005+SS212540:2011 Szwecja
EN 10080:2005+DS/INF 165:2009 Dania
NS 3576-2:2005, NS 3576-3:2009 Norwegia
TR 392:2010 SFS 1267:2008 Finlandia
EN 10080:2005 Litwa
EN-ISO 17660 part 1 and 2:2006 Szwecja, Dania, Norwegia, Litwa