Rozwiązania logistyczne

Posiadamy wystarczającą wiedzę, aby służyć radą i sugestiami dotyczącymi konkretnych produktów okuć, usług oraz efektywnego planowania i odpowiednich rozwiązań logistycznych.

Wszystkie wyroby ze stali zbrojeniowej i półwyroby są znakowane, co gwarantuje nam lub klientowi łatwe określenie, które pręty zbrojeniowe zostaną dostarczone i gdzie. Wszystkie pręty zbrojeniowe są sortowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Naszym klientom dostarczamy pręty zbrojeniowe o różnych długościach i rozmiarach, pręty zbrojeniowe i łuki, siatki i szkielety, dbając o to, aby każdy produkt miał własne oznaczenie zgodne z ustalonymi normami. Nasi pracownicy odpowiedzialni za logistykę organizują sprawną organizację i zarządzanie logistyką. Zawsze informujemy klientów o dokładnym czasie dostawy produktów. Przewozimy również różne ładunki o niestandardowych gabarytach na trasach międzynarodowych i krajowych. Transport takiego ładunku wymaga specjalnego transportu, zezwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych, a często nawet eskorty. Specjaliści naszej firmy doradzą i zaproponują najbardziej efektywne i ekonomiczne rozwiązanie logistyczne zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.

Produkty dostarczamy:

  • Promami;
  • Samochodami ciężarowymi;
  • Pociągami;
  • Transportem ładunków o niestandardowych gabarytach.