Kvalitātes politika

Pastāvīgi tiecoties pēc augstākās izstrādājumu kvalitātes, kvalitātes nodrošināšanas diskusijā iesaistām visus uzņēmuma departamentus – sabiedrības vadītājus, inženierus-konstruktorus, menedžerus, ražošanas darbiniekus, tehniskās apkopes un kvalitātes kontroles darbiniekus, grāmatvedību un administrāciju. Tas veiksmīgi palielina produkcijas ražošanas apjomus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitātes uzlabošanai.

Mūsu pamata rūpes – vienmēr uzlabot pakalpojumus un risinājumus. Saprotam savus klientus un viņu vajadzības, kas mudina sniegt pēc iespējas efektīvākus un kvalitatīvākus pakalpojumus. Mūsu pieredze – mūsu galvenā priekšrocība, piedāvājot klientiem visas kvalitātes, uzticamības un darbības garantijas.Lennerts & Partner programmatūra nodrošina augstāku ražošanas produktivitāti un labāku procesu pārvaldību.

Sertifikāti

Sertifikāti un to atjaunošana reprezentē uzņēmuma vadības un darbinieku pastāvīgos centienus uzlabot armatūras apstrādes pakalpojumus un kvalitāti, tiecoties nodrošināt to, lai klientu vajadzības būtu pilnībā apmierinātas.

Vēloties pilnveidoties, veicam regulārus auditus, kas palīdz saglabāt īstenoto politiku, procedūras un procesus.

Kaunas Metal ir sertificēts saskaņā ar šiem standartiem:

Standarta Valsts
EN 10080:2005+SS212540:2011 Zviedrija
EN 10080:2005+DS/INF 165:2009 Dānija
NS 3576-2:2005, NS 3576-3:2009 Norvēģija
TR 392:2010 SFS 1267:2008 Somija
EN 10080:2005 Lietuva
EN-ISO 17660 part 1 and 2:2006 Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Lietuva