Kvalitetspolicy

Alle våre avdelinger har fokus på prosessinnovasjon for å sikre høyest mulig kvalitet på produktene: selskapsledere, ingeniører/entreprenører, medarbeidere innen produksjon og kvalitetskontroll, vedlikeholdsmedarbeidere og regnskaps- og administrasjonsmedarbeidere. Denne fremgangsmåten har gjort suksess i å maksimere produksjonen samtidig som vi har opprettholdt fokuset på forbedret kvalitet i fremtiden.

Vår primære interesse er å forbedre tjenestene og løsningene vi tilbyr våre kunder. Vår evne til å forstå våre kunders behov motiverer oss til å sørge for enda mer effektive kvalitetstjenester. Vår største fordel er vår erfaring, som gjør at vi kan garantere kvalitet, pålitelighet og god utførelse.  Hver avdeling blir rådført for å forbedre både prosjektutviklinger og selskapet. Det er vitalt for oss å oppnå suksess og forutse vår fremtid.Lennerts & Partner-programvaren sikrer høyere produktivitet i produksjonsprosessen.

Sertifikater

Våre sertifiseringer, og oppgraderinger av disse, er et resultat av vedvarende anstrengelser for å forbedre kvaliteten på produkter og tjenester, slik at våre kunders behov møtes på en perfekt måte.

For å opprettholde våre attester og  overgå standardene, gjennomgår JSC Kaunas Metal årlige revisjoner.

JSC Kaunas Metal er sertifisert i samsvar med disse standardene:

Standard Land
EN 10080:2005+SS212540:2011 Sveden
EN 10080:2005+DS/INF 165:2009 Denmark
NS 3576-2:2005, NS 3576-3:2009 Norge
TR 392:2010 SFS 1267:2008 Finland
EN 10080:2005 Litauen
EN-ISO 17660 part 1 and 2:2006 Sverige, Danmark, Norge, Finland, Litauen