Logistiklösningar

Vi har kompetens att ge råd och stöd till förstärkning av betongprodukter, tjänster genom effektiv planering och lämpliga logistiklösningar. Alla produkter tydligt märkta för att identifiera vilka produkter som levereras och var de ska placeras. Samtliga armeringsjärn är paketerade på ett kompakt sätt.

Vi levererar varierande längd- och storlek på armeringsjärn , -nät och ramar till kunder arbetsplats. Vi beaktar tidsscheman, tydlig produktmärkning för att du enkelt ska identifiera det stål vi levererar till dig. Företaget sysselsätter personer som är ansvariga för logistik, som organiserar en smidig logistikorganisation och ledning. Vi erbjuder en mängd produkter i icke-standard storlek med transport genom internationella- och inhemska rutter. Transport av sådana laster produkter kräver specialfordon, transporttillstånd, även ofta eskort. Anställda på vårt företag kommer att råda dig och skapa den mest fördelaktiga- och ekonomiska lösningen, med hänsyn till alla dina individuella behov.

Vi levererar produkter med:

  • Färja;
  • Landtransport;
  • Järnväg;
  • Last i icke-standard storlek.