Rullearmering

Trådduker produseres med SpinMaster Classic maskin som er et høy-kapasitetsmaskineri for produksjon av ikke sveiset forsterkelsestrådduk. Trådduk gir betydelig innsparing sammenlignet med løse armeringsjern eller sveiset stålduk.

Ikke sveiset trådduk kan benyttes uten begrensninger i konstruksjoner med høyspente prosjekter som broer, tunneler og andre bolig- og industribygg.

Hvorfor trådduk?

Trådduk reduserer installasjonstiden med 80% som et resultat av forenklet materiellhåndtering. Ved å bruke trådduk, kan betydelige innsparinger opp til 25% oppnås sammenlignet med løse armeringsjern eller sveiset stålduk.

Trådduk teknisk spesifikasjon:

Wirediameter 2-3 mm.
Stangdiameter Fra D10 opp til D32
Avstand mellom stenger Fra 75 opp til 450 mm.
Maks. tonnasje per rull Opp til 5 tonn

 Tekniske krav:

Produksjon er sertifisert:

  • Inspekta: LST EN 10080:2006.
  • GlobeCert AB l: NS3576-2:2012; NS 3576-3:2012; SS EN 10080:2005 + SS212540:2014; DS-EN 10080:2005, DS-EN 1992-1-1 tillegg C Sverige, Norge, Danmark, Latvia markeder.
  • Kiwa Inspecta: TR 392:2018, SFS 1267:2008; Finland marked.

Dette sikrer at produksjonen og produktet selv tilfredsstiller de høyeste standarder forproduksjon, sporbarhet og logistikk.

Planer og produkttegninger utarbeides med modellerings- og designprogramvare som AutoCAD,  Autodesk Revit, Tekla 3D og alt dette utføres av ingeniører.