Darba rasējumu un specifikāciju sagatavošana

Mūsu pieredzējusī komanda sagatavo konstrukciju darba rasējumus atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām. Mūsu rasējumi tiek veidoti tā, lai detalizēti paskaidrotu visu ražošanas un konstrukcijas plānu gan ražotājam, gan visiem dalībniekiem, kas strādā ar šo projektu. Rasējumi parāda arī armatūras stieņu konstruēšanas vietu, tehniskos parametrus, izmērus un formu. Stieņu savienošanas vietas tiek noteiktas, projektējot konstrukciju, un tiek atspoguļotas rasējumos.

Konstrukciju tehniskās prasības tiek attiecinātas uz betona stiprināšanu ar armatūras tērauda stieņiem, sijām, stieplēm. Mūsu eksperti var sagatavot specifikācijas atbilstoši jūsu iesniegtajiem rasējumiem.