Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Kaunas Metal“ verslo procesų optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus

UAB „Kaunas Metal“ nuo 2016 m. balandžio 8 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Bendrovės verslo procesų optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“.

UAB „Kaunas Metal“ – armatūros apdirbimo įmonė, aptarnaujanti klientus Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse. Bendrovės darbo našumui augti trukdo nepakankamai efektyvus verslo procesų valdymas. Tai lemia dideles darbo laiko sąnaudas bei informacijos apie realią padėtį darbo centruose vėlavimą, dėl to sudėtinga laiku priimti teisingus sprendimus bei operatyviai planuoti tolimesnę veiklą ar imtis skubių užsakymų.

Todėl šiuo projektu siekiama įdiegti e-verslo sprendimus, kurie optimizuotų bendrovės verslo procesus. Įdiegti e-verslo sprendimai leis nuotoliniu būdu perduoti duomenis, juos centralizuotai saugoti, filtruoti ir realiu laiku gauti informaciją apie veiklos rezultatus. Sėkmingai įgyvendinus projektą sumažės konkrečių darbų atlikimo laikas, klaidų ir vėlavimų skaičius, bus efektyviau vykdomi užsakymai bei jų atliekama daugiau, mažės gaminių savikaina ir didės UAB „Kaunas Metal“ darbo našumas bei pelnas.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga 2017-01-02.

Bendra šio projekto vertė –70 000 Eur, iš kurių 35000 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.